Schulden

Schulden en hulpverlening
Veel mensen hebben schulden vanwege een lening of postorderkredieten of roodstand. Als iemand veel kleine schulden heeft, kunnen deze te groot voor zijn of haar budget zijn. Mensen die het financieel niet kunnen opbrengen om hun schulden af te lossen, komen in de problemen. Ze  krijgen aanmaningen van incassobureaus en deurwaarders komen langs. Naast financiële problemen, zorgt dit ook vaak voor veel stress.

Zelf regelen
Als iemand kleinere schulden heeft dan is het vaak niet nodig om hulp in te schakelen. Zo kan iemand zelf een oplossing proberen te vinden en een betalingsregeling treffen met een of meerdere schuldeisers. Op internet zijn genoeg voorbeeldbrieven te vinden om schuldeisers te benaderen. 

Extra lening
Een andere mogelijkheid is om bijvoorbeeld een lening af te sluiten waarmee alle schulden in een keer worden betaald. Hierbij moet er wel op worden gelet dat het geld wordt gebruikt om de schulden af te lossen en niet om extra uitgaven te doen.

Loonbeslag
Als iemand zijn financiële verplichtingen niet nakomt dan kan de deurwaarder beslag leggen op een (deel van) het salaris of uitkering. Hij gaat langs bij de werkgever of de uitkerende instantie om een executoriaal- of conservatoir beslag te leggen. Bij een executoriaal beslag ligt er al een vonnis klaar van de rechter. Het loonbeslag kan dan direct worden uitgevoerd. Bij een conservatoir beslag moet er nog een vonnis worden afgewacht. Dit betekent dat de schuldeiser verzekerd is van betaling als de rechter toestemming geeft voor een loonbeslag. Als een deurwaarder beslag legt op iemand zijn inkomen, dan wordt dit bekend bij zijn of haar werkgever. De hoogte van het loonbeslag is per situatie verschillend. Het is ook afhankelijk  van de burgerlijke status. In de wet staat dat er hiervoor een belastingvrije voet geldt. Deze wordt gezien als het minimum inkomen waar de schuldenaar als de vaste lasten van betaald, zoals de huur, levensonderhoud en de ziektekostenverzekering. Op dit bedrag kan geen beslag worden gelegd.

.