Procedure

Procedure tijdens een persoonlijk faillissement
Een persoonlijk faillissement is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de schuldenaar en heeft verstrekkende gevolgen. Voordat een persoonlijk faillissement is uitgesproken, gaat er een procedure aan vooraf, die tot ver na de uitspraak van de rechtbank gevolgen zal hebben. Er zal hier uitgebreide informatie worden verstrekt over de procedure tijdens een persoonlijk faillissement.

 

De aanvraag van een persoonlijk faillissement
Voordat de procedure van de aanvraag voor een persoonlijk faillissement wordt gestart zijn er natuurlijk grote problemen ontstaan. Het is mogelijk dat er schulden zijn met betrekking tot het betalen van de hypotheek of een andere lening, maar vaak is er sprake van een combinatie van schulden. Deze schulden worden allemaal geregistreerd bij het BKR, waardoor het op den duur niet meer mogelijk is om een nieuwe lening te krijgen. Vanaf dat moment kunnen de grote problemen nog groter worden. Schuldhulpverlening kan worden geweigerd en de schulden worden steeds groter. Als er geen uitweg meer is kan de schuldenaar zelf of de schuldeiser een aanvraag indienen voor een persoonlijk faillissement bij de rechtbank. Ook het Openbaar Ministerie kan een aanvraag indienen net als de rechtbank zelf op grond van de WSNP.

 

Functie van de curator
Tijdens de procedure van een persoonlijk faillissement speelt de curator een grote rol. Deze treedt namelijk op om de belangen van de schuldeisers te behartigen en zal de inkomsten en bezittingen van de schuldenaar in kaart brengen. Bij de uitspraak van de rechtbank zal er een curator en een rechter-commissaris worden aangesteld. Degene die persoonlijk failliet wordt verklaard door de rechtbank, verliest daarbij de beschikking en de controle over het eigen vermogen en bezittingen en wordt daarmee handelingsonbevoegd. De curator stelt een onderzoek in om zo een lijst te kunnen opstellen van de bezittingen en schulden.

 

Gedurende de procedure
De persoon die in een procedure is verwikkeld tijdens een persoonlijk faillissement, zal uitgezonderd met toestemming, niet het land mogen verlaten. Er kan de voorwaarde gesteld worden dat het paspoort moet worden ingeleverd. Verder heeft de persoon een inlichtingenplicht ten behoeve van de curator en de rechter-commissaris, maar ook met betrekking tot de verificatievergadering en de commissie die uit schuldeisers is samengesteld.

.

.