Verklaren

Een onderneming kan net als een persoon failliet gaan door bepaalde omstandigheden, zoals schulden in combinatie met een achterstand op de hypotheek of een lening. Er zijn een aantal manieren waarop ondernemingen en personen een faillissement kunnen aanvragen. De rechtbank is degene die uiteindelijk uitspraak doet over het verklaren van een faillissement en dat kan van toepassing zijn op een persoonlijk faillissement en op het faillissement van een onderneming zoals van een BV. Hier beperken we ons tot het aanvragen van een persoonlijk faillissement voor particulieren en eenmanszaken.

 

Schulden door lening en hypotheek
Schulden ontstaan langzamerhand, maar kunnen zich steeds verder opstapelen, waardoor het bijvoorbeeld niet meer lukt om de hypotheek te betalen en er weer een nieuwe lening wordt afgesloten om de gaten te dichten. Uiteindelijk zullen de gevolgen van het niet betalen van de hypotheek en andere leningen tot problemen kunnen leiden. In dat geval wordt er bij het BKR een betalingsachterstand geregistreerd voor de lening en hypotheek, waarop de achterstand van toepassing is. Als er geen mogelijkheden zijn tot het treffen van betalingsregelingen en men wordt ook niet toegelaten tot het programma van schuldhulpverlening, dan kan er een persoonlijk faillissement dreigen.

 

Persoonlijk faillissement aanvragen
Als de schulden van bijvoorbeeld een lening of meerdere leningen eventueel in combinatie met een hypotheek niet meer voldaan kunnen worden en de situatie uitzichtloos wordt, kan dit leiden tot het aanvragen van een persoonlijk faillissement. Het aanvragen van een persoonlijk faillissement kan door de schuldenaar zelf worden gedaan bij de rechtbank, maar het is ook mogelijk dat een van de schuldeisers het persoonlijk faillissement zal aanvragen bij de rechtbank.

 

Verklaren van faillissement
Nadat er een verzoek bij de rechtbank is ingediend om het persoonlijk faillissement te verklaren, zal de rechtbank hierover uitspraak doen. Er wordt bij het persoonlijk failliet verklaren een curator aangesteld, die de functie heeft van het behartigen van de belangen van de schuldeisers. De curator speelt een belangrijke rol in de financiële toekomst van de schuldenaar. De curator zal namelijk de controle hebben over alle bezittingen en inkomsten en neemt de beslissing over het bedrag, dat tot de beschikking komt van de schuldenaar ten behoeve van de noodzakelijke levensbehoeften.

.

.