Deurwaarders en incassobureaus

Deurwaarders en incassobureaus                                                                                            
Het kan wel eens voorkomen dat u vergeet een rekening op tijd te betalen. U  krijgt dan eerst een aanmaning van de schuldeiser. Als u na een aantal aanmaningen de rekening nog niet heeft betaald dan kan er een incassobureau worden ingeschakeld. U krijgt pas te maken met een deurwaarder als het uit de hand loopt en u met gerechtelijke middelen gedwongen wordt tot betaling.

Incassobureau                                                                                                                                
Dit is een bedrijf dat schulden int in opdracht van een schuldeiser. Voor iemand met een schuld betekent dit, dat het contact via het incassobureau loopt en niet meer rechtstreeks met de schuldeiser.

Extra kosten
zijn werkzaamheden brengt een incassobureau kosten in rekening. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de schuld. Deze kosten moet de schuldenaar betalen boven op de reeds bestaande schuld. De hoogte van de incassokosten zijn niet wettelijk bepaald. Wel zijn er richtlijnen opgesteld. Als richtlijn geldt een bedrag van vijftien procent van de hoofdsom.

Een deurwaarder                                                                                                                           
deurwaarder kan de schulden innen in opdracht van een schuldeiser. Zijn mogelijkheden gaan verder dan die van een incassobureau. Zo kan een deurwaarder bijvoorbeeld:

  • een dagvaarding uitbrengen;
  • beslag leggen, bijvoorbeeld boedel- of loonbeslag
  • een woning ontruimen.

Kosten deurwaarder                                                                                                                     
Voor de deurwaarder liggen de ambtelijke kosten vast, zoals de kosten voor het uitbrengen van dagvaardingen en beslaglegging. Voor de niet-ambtelijke kosten, zoals het innen van een schuld, stelt de deurwaarder zelf de tarieven vast.

Verschil incassobureau en deurwaarder                                                                                         
Een incassobureau heeft geen wettelijke status. Het kan bijvoorbeeld geen loonbeslag leggen.  Een deurwaarder kan dit wel. Als een schuldenaar niet reageert op brieven van een incassobureau dan zullen zij uiteindelijk een deurwaarder moeten inschakelen om de schuldenaar tot betalen te dwingen.

Twee soorten deurwaarders
Er zijn twee soorten deurwaarders: de gerechtsdeurwaarder en de belastingdeurwaarder. 

De gerechtsdeurwaarder
Deze heeft verschillende taken. Hij houdt zich bezig met de ondersteuning van de rechtspraak. Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat een gedaagde de dagvaarding krijgt. Tevens zorgt hij voor de uitvoering van diverse vonnissen van de rechter.  Zo kan hij bijvoorbeeld, zo nodig met bijstand van de politie, een woning ontruimen. Ook kan hij beslag leggen op salaris of goederen, om zodoende een schuld te kunnen voldoen. Daarnaast geeft hij juridische adviezen en vervult hij soms de functie van een incassobureau.

De belastingdeurwaarder
Deze gaat over alle zaken die met de belasting te maken hebben. Hij gaat over de invordering van belastingschulden. Mensen die een belastingschuld niet op tijd betalen krijgen te maken met een belastingdeurwaarder.

.