Betrokkenen

Betrokkenen bij een persoonlijk faillissement
Tijdens een persoonlijk faillissement, dat van toepassing kan zijn op een particulier, maar ook op een ondernemer die een eenmanszaak voert, zijn er meerdere personen betrokken, die elk een andere rol vervullen. Welke betrokkenen er te maken hebben bij een persoonlijk faillissement zal hier verder worden besproken.

 

Betrokkenen bij de aanvraag
Bij een persoonlijk faillissement zijn de eerste betrokkenen, die in beeld komen, degenen die het faillissement bij de rechtbank aanvragen. We kunnen hier een aantal betrokkenen onderscheiden. In de eerste plaats kan de schuldenaar zelf een persoonlijk faillissement aanvragen. In de tweede plaats kan de schuldeiser of een combinatie van schuldeisers een aanvraag indienen. Dan zijn er ook nog mogelijkheden voor het Openbaar Ministerie weggelegd en voor de rechtbank. De rechtbank kan betrokken zijn bij een aanvraag op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen door het ambtshalve vaststellen van een faillissement.

 

Betrokkenen tijdens de procedure
Er zijn meerdere partijen betrokken tijdens de procedure van een persoonlijk faillissement. Bij de uitvoering van het faillissement wordt er door de rechtbank een rechter-commissaris aangesteld en een curator. De schuldeisers zijn natuurlijk ook betrokken bij de uitvoering doordat er een rangorde wordt samengesteld. De curator zal bijvoorbeeld als eerste zijn salaris moeten ontvangen. Daarna hebben preferente schuldeisers voorrang zoals de Belastingdienst. Vervolgens komen de gewone schuldeisers aan bod en daarna de achtergestelde schuldeisers. Hierbij kan men denken aan banken die een lening of een hypotheek hebben verstrekt.

 

Rol van de curator en rechter-commissaris
De curator heeft als betrokkene bij de procedure van een persoonlijk faillissement een speciale rol. De curator is namelijk degene die alle bezittingen en schulden inventariseert en de vereffening beheert. De rechter-commissaris is, als betrokken partij, actief toezichthouder op het gebied van beheer en vereffening en heeft een controlerende functie ten aanzien van de curator. Een curator zal in voorkomende situaties, zoals bij de verkoop van goederen, toestemming moeten vragen aan de rechter-commissaris. De rechter-commissaris vervult verder nog de functie van voorzitter tijdens de verificatie bijeenkomsten. Tot de taken van de curator behoren verder onder meer het bekend maken van het faillissement door publicatie in de Staatscourant en in een dagblad dat landelijk verschijnt.

.

.