Afloop

Afloop van een faillissement
Er is geen sprake van een specifieke periode, waarin er sprake zal zijn van afloop van een faillissement. Er zijn namelijk nogal veel verschillende mogelijkheden in de afloop van een faillissement en ook wanneer een faillissement afloopt. Om duidelijkheid te geven over de mogelijke afloop van een faillissement zal er hier verder op in worden gegaan.

 

Opheffing faillissement door gebrek aan baten
Opheffing van een faillissement door het gebrek aan baten is een veelvoorkomende vorm van afloop van een faillissement. Hiervan kan sprake zijn als de schuldenaar zo weinig bezittingen tot de beschikking heeft dat het niet mogelijk is om bijvoorbeeld het salaris van de curator te kunnen betalen en de kosten van het faillissement te kunnen voldoen. Op verzoek van de curator zal de rechtbank de afloop van het faillissement bepalen door deze op te heffen. De afloop van het faillissement kan dan al plaatsvinden tijdens de zogenaamde bewaarfase, waarin de curator inzicht krijgt in de bezittingen en schulden.

 

Aanbieden van akkoord
Een andere mogelijke afloop van het faillissement is wanneer de schuldenaar een akkoord aanbiedt aan de schuldeisers. Hierbij biedt de schuldenaar aan een deel, vaak een percentage, van de schuld te voldoen tegen finale kwijting. De schuldeisers zijn dan zeker van de voldoening van de schuld ter hoogte van een bepaald percentage en gaan akkoord met het kwijtschelden van de rest van de schuld. De meerderheid van de schuldeisers moet akkoord gaan met het voorstel. Het faillissement wordt dan beëindigd als er sprake is van een faillissementsakkoord.

 

Opbrengsten uit bezittingen
Een faillissement kan ook aflopen als er geen akkoord is bereikt, maar als uit de opbrengsten van de bezittingen de schulden of een deel van de schulden kunnen worden voldaan. In dat geval zullen de schulden worden voldaan op basis van een vaste rangorde. Als de curator hier toe over gaat wordt er gesproken over staat van insolventie. Bij deze afloop kunnen er dus nog schulden blijven bestaan aan niet preferente schuldeisers, als de opbrengst uit bezittingen onvoldoende is gebleken om alle schulden te voldoen. Niet preferente schuldeisers zijn bijvoorbeeld banken die nog een vordering hebben op grond van een lening of hypotheek.

 

Andere aflopen van faillissement
Verder kan een faillissement nog aflopen bij een uitspraak door het Gerechtshof als er tegen de uitspraak van de rechtbank beroep is ingesteld. Ook kan het faillissement op verzoek van de schuldenaar worden opgeheven als er tegelijkertijd een schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.

.

.